Algemene voorwaarden

De toegang tot deze website impliceert de aanvaarding van de volgende voorwaarden en condities.
Tenzij anders vermeld, zijn de teksten, afbeeldingen, foto’s, of audiovisuele informatie op deze website auteursrechtelijk beschermd door DL ​​Radiators Srl of aan een vennootschap / ies de DeL clima groep van bedrijven. Zij mogen niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Tenzij anders vermeld, zijn handelsmerken of logo’s op deze website eigendom van DL Radiators Srl of door een bedrijf / s van de DeL Clima groep van bedrijven. Zij mogen niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Informatie
DL Radiators Srl zal haar uiterste best doen om accurate, up-to-date informatie, al dan niet in de aard van de gegevens, waaronder maar niet beperkt tot financiële gegevens, aanbevelingen, diensten of anderszins, op de website en behoudt zich het recht om te veranderen en / of actualiseren van de inhoud van de website te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving.
DL Radiators Srl kan niet garanderen en wijst derhalve geen verantwoordelijkheid of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie op de website en / of producten beschreven of gepromoot op de website, met inbegrip van garanties met betrekking tot inbreuk op patenten, auteursrechten of andere rechten van derden. DL Radiators Srl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of letsel van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak, oorsprong, de aard of de gevolgen, die voortvloeien uit de toegang tot, of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, de website, noch van de afhankelijkheid van alle informatie die op of via de website.
Het gebruik van de gegevens en / of informatie op de website is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Intellectueel eigendom
Niets op de website mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht in of op enig intellectueel eigendomsrecht van DL Radiators Srl of Deel clima Group of Companies
Links naar andere sites
De website kan links of verwijzingen van of naar andere externe websites. Said links of verwijzingen naar andere websites hierin zijn slechts voor het gemak van de gebruiker. DL Radiators Srl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke websites en / of de inhoud ervan. DL Radiators Srl is niet aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard zijn, of voortvloeien uit de toegang tot of de onmogelijkheid om toegang te krijgen of het gebruik van dergelijke andere websites en / of de inhoud ervan, noch van het gebruik van of vertrouwen op de informatie verstrekt op genoemde andere websites.
Privacy Act van 30 juni 2003 (nr. 196)
DL Radiators Srl voldoet aan de bepalingen met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer zoals geregeld in de bovengenoemde privacywet. De volledige privacy statement kunt u vinden op de homepage van de website onder de rubriek “Privacy”.